Historie van de club

De Model Vliegclub Aalburg is opgericht in 1981 en vliegt vanaf een terrein langs de Bosseweg in de polder bij Wijk en Aalburg.
De club had in die begintijd nog niet erg veel leden en het ledental lag zelfs regelmatig onder de tien.
Een paar van deze leden waren bij de oprichting al ervaren vliegers afkomstig uit de opgeheven Heusdense Model Vlieg Club.
Modellen van het type Taxi, Westerly, Snoopey en Charter waren bekende en veel voorkomende verschijningen op het veld.
Het "clubhuis" bestond uit een oud houten hutje dat duidelijk in de categorie "
klein maar fijn" thuis hoorde.

Doordat andere model vliegclubs in de (wijde) omgeving in problemen raakten door ruilverkavelingen, milieuverordeningen en klachten van omwonenden, groeide het aantal leden bij de Model Vliegclub Aalburg na een paar jaar tot boven de veertig.
Enige van deze clubs zijn nu weer actief op een eigen veld. Ons ledental schommelt nu rond de 26 leden (het maximale aantal voor de Model Vliegclub Aalburg is vastgesteld op vijfenvijftig leden).
Tegenwoordig is de club in het bezit van een verhard parkeerterrein en een ruim en luxe clubhuis dat is voorzien van kachel, gasfornuis en koelkast waardoor het er het hele jaar door aangenaam vertoeven is.

 

Algemene informatie

Het vliegveld ligt helemaal vrij in een vlak polder landschap en op ruime afstand van de bebouwde kom.
Om desondanks problemen met omwonenden en officiele instanties te voorkomen wordt er van alle leden verwacht dat hun modellen aan de wettelijke eisen voor geluid voldoen.
Met een model dat hier niet aan voldoet mag op het veld niet worden gevlogen, de vlieger dient dan eerst maatregelen te nemen om alsnog te voldoen aan de opgelegde norm.
Ook op onverantwoord of onveilig vlieggedrag wordt de vlieger door het bestuur aangesproken.
Op deze wijze hoopt het bestuur er voor te zorgen dat modelvliegers nog jaren kunnen blijven vliegen op de huidige locatie.

Het wekelijkse onderhoud aan het veld wordt door een aantal vaste personen gedaan, maar een paar keer per jaar wordt er een beroep op alle leden gedaan om wat omvangrijkere klussen als onderhoud aan het parkeerterrein en toegangsweg gezamenlijk aan te pakken.

Een beginnend modelvlieger kan op het veld altijd rekenen op hulp en advies van ervaren vliegers.
Deze zullen het model van de beginner eerst op veilige hoogte brengen en dan de leerling de zender in handen geven voor een eerste kennismaking.
Naarmate de leerling het vliegen meer en meer onder de knie krijgt zal de ervaren vlieger hem helpen om ook zelf te starten en te landen.